Cífer (egov.zmluvy.sk) http://zmluvy.egov.sk/Egov/contracts/place:180 eGovZmluvy - profesionálne riešenie pre zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Určený pre územné samosprávy, príspevkové organizácie, školy a iné subjekty Faktúra č. 288 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889614 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889614 Zverejnenie: 2020-04-03 12:51:40.754, predmet: kancelárske potreby SOU, cena: 282.49 EUR, partner: Milan Letovanec Faktúra č. 287 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889603 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889603 Zverejnenie: 2020-04-03 11:50:50.499, predmet: Implementácia projektu - Zvýšenie kapaity triedeného zberu odpadov v obci , cena: 1200.00 EUR, partner: EuroDotácie, a.s. Faktúra č. 286 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889598 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889598 Zverejnenie: 2020-04-03 11:45:24.443, predmet: Výber dodávateľa - VO Technológie na nakladanie s odpadmi , cena: 1200.00 EUR, partner: EuroDotácie, a.s. Faktúra č. 285 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889578 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889578 Zverejnenie: 2020-04-03 11:18:58.006, predmet: Náhradné diely-kosačky, cena: 43.78 EUR, partner: SOBRAS WELD, s.r.o. Faktúra č. 284 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889574 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889574 Zverejnenie: 2020-04-03 11:15:26.49, predmet: údržba DK, zeleň, , cena: 990.00 EUR, partner: Búran Lukáš Faktúra č. 283 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889567 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889567 Zverejnenie: 2020-04-03 11:11:05.42, predmet: Uskladnenie materiálu /plastové vodovodné rúry/ za mesiac 04/2020 , cena: 120.00 EUR, partner: AGROMETAL s.r.o. Faktúra č. 282 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889562 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889562 Zverejnenie: 2020-04-03 11:06:56.869, predmet: Dodávka elektriny 4/2020 , cena: 1076.00 EUR, partner: Slovenský plyn.priemysel,a.s. Faktúra č. 281 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889550 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889550 Zverejnenie: 2020-04-03 11:00:36.851, predmet: Verejné osvetlenie - rôzne ulice obce Cífer, cena: 841.00 EUR, partner: Slovenský plyn.priemysel,a.s. Faktúra č. 280 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889545 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889545 Zverejnenie: 2020-04-03 10:58:15.083, predmet: Dodávka elektriny-Sokolská 1108, cena: 16.00 EUR, partner: Slovenský plyn.priemysel,a.s. Faktúra č. 279 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889541 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889541 Zverejnenie: 2020-04-03 10:54:38.747, predmet: Dodávka elektriny za obdobie 4/2020 ŠH - Čulenova 815/1 , cena: 1278.00 EUR, partner: Slovenský plyn.priemysel,a.s. Faktúra č. 278 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889538 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889538 Zverejnenie: 2020-04-03 10:50:31.571, predmet: Dodávka elektriny za obdobie 4/2020 Potočná 553 , cena: 21.00 EUR, partner: Slovenský plyn.priemysel,a.s. Faktúra č. 277 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889537 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889537 Zverejnenie: 2020-04-03 10:45:20.984, predmet: Dodávka plynu Sokolská 24/A , cena: 105.00 EUR, partner: Slovenský plyn.priemysel,a.s. Faktúra č. 276 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889518 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889518 Zverejnenie: 2020-04-03 10:26:04.62, predmet: Folklórne vystúpenia , cena: 600.00 EUR, partner: KOROMPA, o.z. Faktúra č. 275 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889501 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889501 Zverejnenie: 2020-04-03 10:11:03.928, predmet: oprava kontajnera na ZD , cena: 402.00 EUR, partner: UNIVERSAL TRADE SK, s.r.o. Faktúra č. 274 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889497 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889497 Zverejnenie: 2020-04-03 09:57:54.074, predmet: Predkládka vzduš.vedenia Pác - Cyklo II , cena: 3155.04 EUR, partner: i-center spol. s r.o. Faktúra č. 273 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889496 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889496 Zverejnenie: 2020-04-03 09:50:56.706, predmet: Údržba DK a práce na verejných priestranstvách , cena: 371.25 EUR, partner: Horvátová Marcela Faktúra č. 272 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889494 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:889494 Zverejnenie: 2020-04-03 09:44:43.883, predmet: Prenájom rohoží za obdobie 27.1.2020-23.2.2020 , cena: 55.78 EUR, partner: Lindstrom, s.r.o. Faktúra č. 271 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888645 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888645 Zverejnenie: 2020-03-30 16:14:21.871, predmet: Dodávka plynu, Pác 49, cena: 53.38 EUR, partner: MET Slovakia, a.s. Faktúra č. 270 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888644 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888644 Zverejnenie: 2020-03-30 16:07:46.161, predmet: Dodávka plynu, SNP 4,, cena: 36.17 EUR, partner: MET Slovakia, a.s. Faktúra č. 269 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888643 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888643 Zverejnenie: 2020-03-30 15:59:06.058, predmet: Dodávka plynu,Ľ.Pavetitša 37/198, cena: 115.34 EUR, partner: MET Slovakia, a.s. Faktúra č. 268 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888642 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888642 Zverejnenie: 2020-03-30 15:52:33.105, predmet: Dodávka plynu,Jarná 24, cena: 58.08 EUR, partner: MET Slovakia, a.s. Faktúra č. 267 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888641 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888641 Zverejnenie: 2020-03-30 15:47:58.716, predmet: Dodávka plynu, č.odberného miesta 3000001544, cena: 1539.10 EUR, partner: MET Slovakia, a.s. Faktúra č. 266 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888640 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888640 Zverejnenie: 2020-03-30 15:38:35.409, predmet: Dodávka plynu, Nám.A.Hlinku 31/169, cena: 152.42 EUR, partner: MET Slovakia, a.s. Faktúra č. 265 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888635 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888635 Zverejnenie: 2020-03-30 15:32:55.81, predmet: Dodávka plynu,Služby Cífer s.r.o., cena: 15.04 EUR, partner: MET Slovakia, a.s. Faktúra č. 264 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888577 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888577 Zverejnenie: 2020-03-30 13:54:16.175, predmet: Dodávka plynu, SNP 10,, cena: 53.49 EUR, partner: MET Slovakia, a.s. Faktúra č. 263 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888568 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888568 Zverejnenie: 2020-03-30 13:43:26.27, predmet: Dodávka plynu, Nám A.Hlinku 31/169, cena: 39.49 EUR, partner: MET Slovakia, a.s. Faktúra č. 262 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888560 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888560 Zverejnenie: 2020-03-30 13:23:00.438, predmet: Dodávka plynu Pác 82, cena: 15.58 EUR, partner: MET Slovakia, a.s. Faktúra č. 261 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888428 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888428 Zverejnenie: 2020-03-30 11:10:21.24, predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a obrazových záznamov, cena: 38.40 EUR, partner: Slovgram Faktúra č. 260 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888406 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888406 Zverejnenie: 2020-03-30 10:33:04.91, predmet: Balík služieb GoPOI pre rok 2020, GoFlexi M, cena: 1199.00 EUR, partner: GoSlovakia s.r.o. Faktúra č. 259 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888393 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888393 Zverejnenie: 2020-03-30 10:14:43.021, predmet: Zhotovenie Projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu kotolne ZŠ Cífer, cena: 1380.00 EUR, partner: H.M. Mont, s.r.o. Faktúra č. 258 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888387 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888387 Zverejnenie: 2020-03-30 09:44:37.055, predmet: Celoobecný vodovod Cífer-5.stavba - miestna časť Pác-2.časť, cena: 7896.00 EUR, partner: Ekosta 2000 Faktúra č. 257 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888382 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888382 Zverejnenie: 2020-03-30 09:22:26.445, predmet: Reprografia projektov pre stavebné povolenie /plynovod/, cena: 873.60 EUR, partner: Ekosta 2000 Faktúra č. 256 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888358 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888358 Zverejnenie: 2020-03-27 13:29:49.574, predmet: Stavebný denník 20 ks, cena: 151.32 EUR, partner: ŠEVT, a.s. Faktúra č. 255 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888319 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888319 Zverejnenie: 2020-03-27 12:42:55.168, predmet: PHM-rôzne strediská , cena: 313.91 EUR, partner: Zámočníctvo Granec, s.r.o. Faktúra č. 254 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888316 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888316 Zverejnenie: 2020-03-27 12:19:35.723, predmet: Oprava plynového kotla v Obecnej pivnici, cena: 279.60 EUR, partner: Fyzická osoba Faktúra č. 253 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888306 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888306 Zverejnenie: 2020-03-27 12:12:45.998, predmet: Služby verejného obstarávania: "2.splátka za službu VO Vodozádržné", cena: 1000.00 EUR, partner: Gruny s.r.o. Faktúra č. 251 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888253 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888253 Zverejnenie: 2020-03-27 11:04:12.039, predmet: Oprava motorového vozidla Škoda Octavia, cena: 242.29 EUR, partner: Fyzická osoba Faktúra č. 250 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888251 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:888251 Zverejnenie: 2020-03-27 10:25:22.344, predmet: Oceľová montovaná hala /projekt protipožiarnej stavby/, cena: 350.00 EUR, partner: Fyzická osoba Faktúra č. 249 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:887980 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:887980 Zverejnenie: 2020-03-25 13:19:24.231, predmet: Úprava projektovej dokumentácie Cyklo I.II. , cena: 1080.00 EUR, partner: Cykloprojekt, s.r.o. Faktúra č. 248 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:887944 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:887944 Zverejnenie: 2020-03-25 11:31:14.579, predmet: Vydanie Cíferských novín za č.1/2020, cena: 2584.80 EUR, partner: Služby Cífer, s.r.o. Faktúra č. 247 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:887904 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:887904 Zverejnenie: 2020-03-25 10:42:27.269, predmet: Externý projektový manažment 2/2020, cena: 1200.00 EUR, partner: Torvel, s.r.o. Faktúra č. 246 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:887887 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:887887 Zverejnenie: 2020-03-25 10:18:12.846, predmet: Balík služieb na portáli www.profesia.sk, cena: 394.80 EUR, partner: Profesia, spol.s r.o. Faktúra č. 245 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:887881 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:887881 Zverejnenie: 2020-03-25 09:55:07.851, predmet: Prenájom plošiny v rámci údržby verejného osvetlenia, cena: 270.00 EUR, partner: Služby Cífer, s.r.o. Faktúra č. 244 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:887857 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:887857 Zverejnenie: 2020-03-25 08:57:25.5, predmet: Servis vibračnej dosky Bomag,ultrazvukové čistenie karburátora, cena: 76.20 EUR, partner: Adap Trnava, s.r.o. Faktúra č. 243 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:887695 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:887695 Zverejnenie: 2020-03-23 13:41:01.724, predmet: Dopravné značky s príslušenstvom, cena: 1303.20 EUR, partner: DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. Faktúra č. 242 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:887685 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:887685 Zverejnenie: 2020-03-23 13:05:05.707, predmet: Ekonomické poradenstvo 2/2020-poskytovanie ekonomického poradenstva, cena: 240.00 EUR, partner: Torvel, s.r.o. Faktúra č. 241 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:887662 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:887662 Zverejnenie: 2020-03-23 12:35:16.326, predmet: CA-manžeta teleskopu,poklop, cena: 71.76 EUR, partner: Velkoobchod stavebného materiá Faktúra č. 240 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:887655 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:887655 Zverejnenie: 2020-03-23 11:12:28.658, predmet: Vypracovanie PD na stavbu "Predĺženie vodovodu k rybníku", cena: 1800.00 EUR, partner: PIPS SK s.r.o. Faktúra č. 239 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:887649 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:887649 Zverejnenie: 2020-03-23 10:55:53.62, predmet: Údžba areálu futbalového štadióna za mesiac marec 2020, cena: 700.00 EUR, partner: ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi Faktúra č. 238 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:887647 http://zmluvy.egov.sk/Egov/detail/id:887647 Zverejnenie: 2020-03-23 10:48:12.387, predmet: Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt Družobné partne, cena: 720.00 EUR, partner: VT Project & Consulting s.r.o.