portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Lužianky
Nitriansky kraj, okres Nitra
zverejnené dokumenty: 356
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5/2012
zmluva
Hinca Miroslav
0,00 EUR
18.06.2012
Predmet: Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena
1
dodatok
Štefan Zaujec - stavebná firma Cesty
34314172
14 997,46 EUR
08.06.2012
Predmet: Prechod č. 7 - Železničná stanica Prechod č.8 - Na Ihrisko
zmluva na kamerový systém
zmluva
CZ CZ Nitra s.r.o.
31419470
18 942,24 EUR
01.06.2012
Predmet: Dodávka a montáž kamerového systému pre obec
183/2012
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
300,00 EUR
29.05.2012
Predmet: dotácia na úhradu nákladov na podporu športu
28/NR/2012
zmluva
OBVODNÝ ÚRAD NITRA
3 000,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu."Kamerový monitorovací systém v obci Lužianky - Bezpečné Lužianky"
Zmluva o dielo 3.5.2012
zmluva
Štefan Zaujec - stavebná firma Cesty
34314172
23 860,03 EUR
03.05.2012
Predmet: Prechody pre chodcov s osvetlením
1.3.2012
zmluva
Maroš Kiesel
800,00 EUR
05.03.2012
Predmet: zhotovenie webovej stránky
29.2.2012
zmluva
Martin Kolha
80,00 EUR
05.03.2012
Predmet: dočasné užívanie nájomného bytu, hospodár OFK, Športová 4, Lužianky
21.2.2012
zmluva
DATALAN,a.s.
34003517
5,00 EUR
05.03.2012
Predmet: poskytovanie elektronických služieb objednávateľa
1/2012
faktúra
Slov.plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 205,00 EUR
17.02.2012
Predmet: plyn Rastislavova 266 Položky:
2/2012
faktúra
Slov.plynárenský priemysel, a.s.
35815256
523,00 EUR
17.02.2012
Predmet: plyn Rastislavova 4 Položky:
3/2012
faktúra
Slov.plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11,00 EUR
17.02.2012
Predmet: plyn Športová 4 Položky:
4/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,74 EUR
17.02.2012
Predmet: mobil -OP Položky:
5/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
18,17 EUR
17.02.2012
Predmet: mobil OP Položky:
6/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
17.02.2012
Predmet: mobil NOKIA C5 REFRES - OP Položky:
7/2012
faktúra
Ing. Michal Matúška
40687813
120,00 EUR
17.02.2012
Predmet: činn. PO za 10.-12./11 Položky:
10/2012
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
16,32 EUR
17.02.2012
Predmet: pranie, prenájom Položky:
11/2012
faktúra
ENVI - GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
244,70 EUR
17.02.2012
Predmet: VOK Položky:
12/2012
faktúra
ENVI - GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
301,86 EUR
17.02.2012
Predmet: separovaný zber Položky:
13/2012
faktúra
ENVI - GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
2 195,74 EUR
17.02.2012
Predmet: komunálny odpad Položky:
« naspäť 1234... 18 ďalej »